Thông Báo

In

Thời khóa biểu học kỳ 3 liên thông đại học chính quy khóa 12 (2016 - 2018) và liên thông đại học vừa làm vừa học khóa 4 (2016 - 2018)

Cập nhật 18/01/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

- Thời khóa biểu ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem tại đây)

- Thời khóa biểu ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem tại đây)

- Thời khóa biểu ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông (xem tại đây)

- Thời khóa biểu ngành Công nghệ thông tin (xem tại đây)

- Thời khóa biểu ngành Công nghệ thực phẩm (xem tại đây)

- Thời khóa biểu ngành Quản trị kinh doanh (xem tại đây)

- Thời khóa biểu ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem tại đây)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS