Thông Báo

In

SỔ TAY SINH VIÊN VÀ THÔNG BÁO CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

Cập nhật 14/12/2017 - 10:40:22 AM (GMT+7)

1) Thông báo chung

- Nội dung chi tiết

2) Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin đào tạo dành cho sinh viên

- Nội dung chi tiết

3) Các mẫu phiếu đăng ký môn học cá nhân

- Phiếu đăng ký môn học cá nhân của sinh viên Đại học các khóa

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

- Phiếu đăng ký môn học cá nhân của sinh viên Cao đẳng các khóa

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

4) Lịch làm việc của Cố vấn học tập (xem chi tiết)

5) Quy chế, quy định

- Quy định về công tác cố vấn học tập (xem chi tiết)

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký môn học (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS